Karakter Güçleri ve Erdemler
2 ay önce
2 ay önce

Karakter Güçleri ve Erdemler-1

KARAKTER GÜÇLERİ VE ERDEMLER YAZI DİZİSİ-1

Karakter güçleri ve erdemlerin kökenini, tarihi gelişimini daha önce Pozitif Psikoterapi ve Karakter Güçleri başlıklı yazımızda belirtmiştik. Bu yazı dizisinde daha önceki yazımızda belirtilen 6 erdem ve 24 karakter gücünün genel tanımlarından, gerektirdikleri becerilerden bahsedeceğiz. Bu konularda editörlüğünü Prof. Dr. Şerife Işık’ın yaptığı “Karakter Güçleri ve Erdemler” kitabını kaynak olarak kullanacağız. Ayrıntılara geçmeden önce şu noktaya değinmeliyiz ki erdemler ve karakter güçleri geliştirilebilir olup farklı beceriler yoluyla kazanılabilir. Hangi mesleği seçerseniz seçin toplumda sağlıklı bir birey olarak hayatınıza devam edebilmeniz önemlidir. Bunun için de erdem ve karakter güçlerine ihtiyaç duyacaksınız. O yüzden asıl önceliğiniz; meslek seçimlerinizi, yaşam yollarınızı belirleme aşamalarında kendinizi geliştirmeye ve güçlendirmeye açık olmanızdır. Bu noktayı da vurguladığımıza göre bugün değineceğimiz erdemlere ve alt başlık olarak karakter güçlerine geçebiliriz:

Bilgelik Erdemi

Yaşama ve kişilerarası ilişkilere dair muazzam genişlikte ve derinlikte bilgi birikimi ve bu bilgi birikiminin sağduyulu bir biçimde kullanımını ifade etmektedir (Kramer,2000).

 • Yaratıcılık Kar. Gücü: Problemlerin çözümlenmesinde orijinal ve çeşitli yollarla düşünme gücü kullanılmasıdır. Bu karakter gücü; esnek düşünme, problem çözme, yüksek hayal gücü, merak, ıraksal düşünme gibi becerilerin kazanılmasıyla geliştirilebilir.
 • Merak Kar. Gücü: Hayatın tamamına alakalı davranarak, etkileyici yollar ve keşif gücü kullanılmasıdır. Bu karakter gücü; yenilik arayışı, deneyimlere açıklık, farklı bakış açılarından durumları gözlemleyebilme gibi becerilerin kazanılmasıyla geliştirilebilir.
 • Öğrenme Aşkı Kar. Gücü: Yeni bilgi, beceri ve konularda yeterliliğini ve yetkinliğini artırma çabasıdır. Bu karakter gücü; yeni beceriler edinme, yeni bilgiler keşfetme, merakını giderme, öğrenmeyi sevme, öz yeterlilik gibi becerilerin kazanılmasıyla geliştirilebilir.
 • Açık Fikirlilik Kar. Gücü: Yaşantımızda karşılaştığımız olaylara her açıdan yaklaşma, sonuca ve karara hemen varmama, her türlü kanıtı görebilmeyi içeren karakter gücüdür. Bu karakter gücü; muhakeme, rasyonel düşünme, eleştirel düşünme gibi becerilerin kazanılmasıyla geliştirilebilir.
 • Çok Yönlü Bakış Açısı Kar. Gücü: Eldeki seçeneklere akılcı yorumlar, farklı katkılar verebilme gücüdür. Bu karakter gücü; yaşamı kendisi ve başkaları için daha anlamlı kılacak yollar üretme, bilgi ve deneyim üretimi, üretilen bilgi ve deneyimlerin olumlu kullanımı gibi becerilerin kazanılmasıyla geliştirilebilir.

Tavsiye Filmler:

 • Efsane Adam/The World’s Fastest Indian(2005)
 • Hürkuş: Göklerdeki Kahraman(2018)
 • Steve Jobs(2018)
 • Ölü Ozanlar Derneği/Dead Poets Society(1989)
 • 3 Idiots(2009)
 • Can Dostum/Good Will Hunting(2012)

 Cesaret Erdemi

İçsel ya da dışsal engeller karşısında hedefleri başarma isteğine ilişkin duygusal yeterliliklerdir (McGovern, 2012).

 • Cesur Olma Kar. Gücü: Bireyin karşılaştığı zorluk ve tehditlerden korkmaması, engeller karşısında bile dürüstlüğünden ödün vermemesi, yaşanılan zor deneyimlerin gelişimin bir parçası olarak görmesi gibi durumları içeren karakter gücüdür. Bu karakter gücü; korkuya hakim olma, risk almaya gönüllük, sorumluluk alma, riskleri iyi analiz etme, doğruyu söyleyebilme, iyi olanı tercih edebilme gibi becerilerin kazanılmasıyla geliştirilebilir.
 • Sebatkarlık Kar. Gücü: Bireyin başladığı bir işi bitirebilmesi, görevleri tamamlamaktan keyif alması, engellere rağmen belirli bir hareket tarzında ısrarcı olabilmesini içeren karakter gücüdür. Bu karakter gücü; bir işi tamamlayabilme, uzun vadeli amaçlar oluşturabilme, çalışma azmi, iradeli olma, başarısızlıkla mücadelede ısrarcı olma gibi becerilerin kazanılmasıyla geliştirilebilir.
 • Dürüstlük Kar. Gücü: Bireyin dürüstlüğün gücünden her yerde faydalanması, kendini gerçek bir şekilde ortaya koyması, duygu ve davranışlarının sorumluluğunu alabilmesini içeren karakter gücüdür. Bu karakter gücü; özgünlük, kendini olduğu gibi ortaya koyma, sorumluluk alma, sadakat, etik anlayış gibi becerilerin kazanılmasıyla geliştirilebilir.
 • Yaşam Coşkusu Kar. Gücü: Bireyin devamlılık sağlayan yaşama enerji ve heyecanla yaklaşması, yaşamı bir macera gibi canlı ve aktif bir şekilde yaşamasını içeren karakter gücüdür. Bu karakter gücü; enerjik bakış açısı, maceraperestlik gibi becerilerin kazanılmasıyla geliştirilebilir

Tavsiye Filmler:

 • Lion(2016)
 • Yeni Bir Yaşam/ Life as a House(2001)
 • Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu(2019)
 • Casuslar Köprüsü/ Bridge of Spies(2015)
 • Sol Ayağım/My Left Foot(1993)

KAYNAKÇA

Işık Şerife vd. Karakter Güçleri ve Erdemler. Ankara: Pegem Akademi, 2020.

Psikolojik Danışman Gökberk ÜSTÜNER

Paylaşın

En Çok Okunanlar
2020 • Yasamyollari.com © • Tüm hakları saklıdır. Kaynak göstermek şartıyla tüm içerikleri kullanabilirsiniz.