Karakter Güçleri ve Erdemler
2 ay önce
2 ay önce

Karakter Güçleri ve Erdemler-3

KARAKTER GÜÇLERİ VE ERDEMLER YAZI DİZİSİ-3

Karakter güçleri ve erdemler yazı dizimizin ikinci kısmına Karakter Güçleri ve Erdemler Yazı Dizisi-2 başlıklı yazımızdan ulaşabilirsiniz. Bu yazı dizisinde ölçülülük ve aşkınlık erdemleri ile bu erdemlere bağlı karakter güçlerinin genel tanımlarından, gerektirdikleri becerilerden bahsedeceğiz. Bu konularda 2020 yılının Aralık Ayında basılan, editörlüğünü Prof. Dr. Şerife Işık’ın yaptığı “Karakter Güçleri ve Erdemler” kitabını kaynak olarak kullanacağız. Hedeflediğimiz ayrıntılara geçmeden önce şu noktaya değinmeliyiz ki erdemler ve karakter güçleri geliştirilebilir olup farklı beceriler yoluyla kazanılabilirdir. Hangi mesleği seçerseniz seçin toplumda sağlıklı bir birey olarak hayatınıza devam edebilmeniz için bu erdem ve karakter güçlerine ihtiyaç duyacaksınız. O yüzden asıl önceliğiniz; meslek seçimlerinizi, yaşam yollarınızı belirleme aşamalarında kendinizi geliştirmeye ve güçlendirmeye açık olmanızdır. Bu noktayı da vurguladığımıza göre bugün değineceğimiz erdemlere ve alt başlık olan karakter güçlerine geçebiliriz:

Ölçülülük Erdemi

Fazlalık üzerindeki kontrolün, genel anlamıyla sınırlamanın erdemidir (Peterson ve Seligman, 2004).

 • Affetme Kar. Gücü: Yanlış yapanları affetme, eksiklikleri kabullenme, ikinci şans verebilme, barışçıl olma gibi davranışları barındıran karakter gücüdür. Bu karakter gücü; farklı pencerelerden dünyaya bakabilme, empati, duyguları ifade edebilme, zorluklarla başa çıkma gibi becerilerin kazanılmasıyla geliştirilebilir.
 • Alçakgönüllülük Kar. Gücü: Başka insanlardan kendini üstün görmeme, başarılarının kişi yerine konuşmasına müsaade etme, spot ışığı aramama gibi davranışları barındıran karakter gücüdür. Bu karakter gücü; yetenek ve başarılarını hafife almadan ve abartmadan doğruyu hissetme, başkalarının sınırlarını kabul etme, yeni fikirlere açıklık, benliğe az odaklanma, her şeyin değerini bilme, objektif öz değerlendirme gibi becerilerin kazanılmasıyla geliştirilebilir.
 • Tedbirlilik Kar. Gücü: İnsanın seçimlerine dikkat etmesi, gereksiz riskler almamak, daha sonra pişman olabilecek şeyleri söylememek veya yapmamak gibi davranışları barındıran karakter gücüdür. Bu karakter gücü; eleştirel düşünme, etkin ve açık fikirli olma, iç kontrol sağlama gibi becerilerin kazanılmasıyla geliştirilebilir.
 • Öz Düzenleme Kar. Gücü: İnsanın duygularını ve davranışlarını düzenlemesi, disiplinli olma, iştah ve duyguları kontrol etme gibi davranışları barındıran karakter gücüdür. Bu karakter gücü; problemlerle başa çıkma, yaşamda olumlu olaylara yer açma, planlı yaşam sürme, kontrollü olma gibi becerilerin kazanılmasıyla geliştirilebilir.

Tavsiye Filmler:

 • Detroit (2017)
 • Kukla/ The Beaver (2011)
 • Yağmur Adam/ Rain Man (1988)
 • Esaretin Bedeli/ The Shawshank Redemption (1994)
 • Marslı/ The Martian (2015)

 

Aşkınlık Erdemi

Bireyin yaşamını dışarıdan daha geniş ve objektif biçimde görebilmesi ve bireyin yaşama uyum sağlaması, kapsamlı bir hayat görüşüyle, doğada var olan esas dürtülerini doyurmasını içeren erdemdir.

 • Şükran Kar. Gücü: Bireyin iyi şeylerin farkında olması, iyilikler için müteşekkir olması, şükran duygusunu ifade etme gibi davranışları barındıran karakter gücüdür. Bu karakter gücü; pozitif bakış açısı, müteşekkir olabilme, takdir etme gibi becerilerin kazanılmasıyla geliştirilebilir.
 • Mizah Kar. Gücü: Gülmeyi ve şakalaşmayı sevme, olayların mizahi yanını görme, başka insanları güldürebilme gibi davranışları barındıran karakter gücüdür. Bu karakter gücü; mizah, mizahı sevme, anlama ve yorumlama gibi becerilerin kazanılmasıyla geliştirilebilir.
 • Umut Kar. Gücü: Her şeyin iyi olacağına dair umut sahibi olma, geleceğe ilişkin planlar yapma, bu planlar için çaba göstermek gibi davranışları barındıran karakter gücüdür. Bu karakter gücü; olumsuzluklara rağmen geleceğe umutla bakabilme, iyiliğin kötülüğe galip geleceğine inanma, uzun vadeli planlar yapabilme, planlara inanma, olayların aydınlık tarafını görebilme gibi becerilerin kazanılmasıyla geliştirilebilir.
 • Estetik ve Mükemmelliğin Takdiri Kar. Gücü: Gündelik hayata dair her türlü güzelliği, mükemmelliği ve insanların çeşitli alanlardaki becerilerini fark edebilmeleri ve takdir edebilmeleri gibi davranışları barındıran karakter gücüdür. Bu karakter gücü; hayata dair güzelliklere karşı hayranlık, şaşkınlık, büyülenme ve takdir duygularını yaklaşabilme gibi becerilerin kazanılmasıyla geliştirilebilir.
 • Maneviyat Kar. Gücü: İnsandan daha büyük bir amaca, hayat ve evrenin anlamına ilişkin inançlara sahip olma ve davranışlarını buna göre şekillendirme gibi davranışları barındıran karakter gücüdür. Bu karakter gücü; yaşamın bir amacı olduğuna inanç duyma, kendinden daha büyük bir güçle ilişkili olduğuna inanma, ilahi/evrensel bir varlığa inanma, dua etme, ibadet etme gibi becerilerin kazanılmasıyla geliştirilebilir.

Tavsiye Filmler:

 • Söğüt Ağacı/ Willow Tree (2005)
 • Hayat Güzeldir/ Life is Beautiful (1997)
 • Cinderella Man (2005)
 • Prestige (2006)
 • Özgürlük Yolu/ Into the Wild (2007)

KAYNAKÇA:

Işık Şerife vd. Karakter Güçleri ve Erdemler. Ankara: Pegem Akademi, 2020.

Psikolojik Danışman Gökberk ÜSTÜNER

Paylaşın

En Çok Okunanlar
2020 • Yasamyollari.com © • Tüm hakları saklıdır. Kaynak göstermek şartıyla tüm içerikleri kullanabilirsiniz.