Karakter Güçleri ve Erdemler
2 ay önce
2 ay önce

Karakter Güçleri ve Erdemler-2

KARAKTER GÜÇLERİ VE ERDEMLER YAZI DİZİSİ-2

Karakter güçleri ve erdemler yazı dizimizin ilk kısmına Karakter Güçleri ve Erdemler Yazı Dizisi-1 başlıklı yazımızdan ulaşabilirsiniz. Yazı dizimizin bu bölümünde insaniyet ve adalet erdemleri ile bu erdemlere bağlı karakter güçlerinin genel tanımlarından, gerektirdikleri becerilerden bahsedeceğiz. Bu konularda 2020 yılının Aralık Ayında basılan, editörlüğünü Prof. Dr. Şerife Işık’ın yaptığı “Karakter Güçleri ve Erdemler” kitabını kaynak olarak kullanacağız. Hedeflediğimiz ayrıntılara geçmeden önce şu noktaya değinmeliyiz ki erdemler ve karakter güçleri geliştirilebilir olup farklı beceriler yoluyla kazanılabilirdir. Hangi mesleği seçerseniz seçin toplumda sağlıklı bir birey olarak hayatınıza devam edebilmeniz için bu erdem ve karakter güçlerine ihtiyaç duyacaksınız. O yüzden asıl önceliğiniz; meslek seçimlerinizi, yaşam yollarınızı belirleme aşamalarında kendinizi geliştirmeye ve güçlendirmeye açık olmanızdır. Bu noktayı da vurguladığımıza göre bugün değineceğimiz erdemlere ve alt başlık olan karakter güçlerine geçebiliriz:

İnsaniyet Erdemi

Bireyin diğerleriyle ilişki kurmasında yer alan kişilerarası güçlü barındıran erdemdir (Peterson ve Seligman, 2004).

 • İyi Yüreklilik Kar. Gücü: Başkaları için iyilik yapabilmek, yardım edebilmek ve ilgi gösterebilmek gibi davranışları barındıran karakter gücüdür. Bu karakter gücü; insanların refahını önemseme, insanlara iyilikte bulunma ve yardım etme, insanlara ilgi gösterme ve onların sağlık, mutluluklarına duyarlı olma gibi becerilerin kazanılmasıyla geliştirilebilir.
 • Sevgi Kar. Gücü: İnsanlara yakın olma, karşılıklı önemsenme ve paylaşımların olduğu ilişkiler kurma gibi davranışları barındıran karakter gücüdür. Bu karakter gücü; bireyler arası yardım, bireyler arası rahatlık ve kabul, güçlü olumlu duygular, adanmışlık ve fedakarlık gibi becerilerin kazanılmasıyla geliştirilebilir.
 • Sosyal Zeka Kar. Gücü: İnsanın kendisinin ve diğer insanların duygu ve niyetlerinin farkında olma, farklı sosyal durumlara uygun davranışları bilme, insanların davranışlarının ardındaki duygu ve düşünceleri anlayabilme gibi davranışları barındıran karakter gücüdür. Bu karakter gücü; empati, anlayış, duygusal ve düşünsel farkındalık gibi becerilerin kazanılmasıyla geliştirilebilir.

Tavsiye Filmler:

 • Papa Francis/ Pope Francis: A Man of His Word (2018)
 • Yeşil Rehber/ Greenbook (2018)
 • Babam ve Oğlum (2005)
 • Mucize/ Miracle (2004)

 Adalet Erdemi

Adalet en basit anlamıyla hayatı adil kılan eylemleri içerir (Peterson ve Seligman,2004).

 • Takım Çalışması Kar. Gücü: Bir grubun ya da bir takımın üyesi olarak çalışabilme, gruba sadakat duyma, payına düşeni yapma gibi davranışları barındıran karakter gücüdür. Bu karakter gücü; sadakat, katılımcı olma, grup çalışmalarına katkı verme, sosyal sorumluluk sahibi olma, işbirlikçi olma gibi becerilerin kazanılmasıyla geliştirilebilir.
 • Adil Olma Kar. Gücü: Tüm insanlara eşit şekilde davranma, kişisel duyguların başkaları hakkında karar sürecini etkilememesi, herkese eşit şans vermek gibi davranışları barındıran karakter gücüdür. Bu karakter gücü; fırsat eşitliği, adaletli ve özenli olma, ahlaki düşünce, keşfedici olma gibi becerilerin kazanılmasıyla geliştirilebilir.
 • Liderlik Kar. Gücü: İşlerin tamamlanması için üyesi olunan grubu teşvik etme, grup içi ilişkileri olumlu düzeyde yürütebilme, grup etkinlikleri planlama ve gerçekleştirme gibi davranışları barındıran karakter gücüdür. Bu karakter gücü; sorumluluk bilinci kazanma, yönetme kabiliyeti, örgütlenmeyi sağlayabilme, dinleme ve tevazu sahibi olma gibi becerilerin kazanılmasıyla geliştirilebilir.

Tavsiye Filmler:

 • On İki Öfkeli Adam/ 12 Angry Men (1960)
 • Yenilmezler/ The Avengers (2012)
 • Avatar (2009)
 • Mandela: Özgürlüğe Giden Uzun Yol (2013)

KAYNAKÇA:

Işık Şerife vd. Karakter Güçleri ve Erdemler. Ankara: Pegem Akademi, 2020.

 

Psikolojik Danışman Gökberk ÜSTÜNER

Paylaşın

En Çok Okunanlar
2020 • Yasamyollari.com © • Tüm hakları saklıdır. Kaynak göstermek şartıyla tüm içerikleri kullanabilirsiniz.