Eğitimde Bilinçli Teknoloji Kullanımı
3 ay önce
3 ay önce

Eğitimde Bilinçli Teknoloji Kullanımı

Teknoloji, bugün hayatımızın her alanını kapsamış bir durumdayken ve teknolojinin hayatımıza olan olumlu etkilerinden faydalanırken teknolojinin bulunmadığı bir yaşam biçiminin insanlar tarafından hayal bile edilemeyecek bir noktaya vardığı ortadadır. Teknolojinin eğlenmeye yönelik kullanımının dışında, insan hayatını etkileyen pek çok ciddi yapının da işlevini devam ettirmesine katkı sağlamaktadır. Tüm bunlar olurken eğitim de hâliyle teknolojinin dokunuşundan nasibini almıştır ve almaya da devam etmektedir. Eğitimin çağın şartlarına uygun şekilde kendini revize edebilmesi gerekliliğini göz önüne alacak olursak teknolojinin eğitim alanında kullanılması oldukça çözüm odaklı bir adım olarak karşımıza çıkmaktadır.

Teknoloji Kullanımı Motivasyonu Arttırıyor

Teknolojinin etkin kullanımı vasıtasıyla öğrencilerin öğrenmeye dayalı motivasyonlarının arttırılması, öğrenmeyi kolaylaştırmakta ve bireysel gelişimin hızlandırılmasına da olanak tanımaktadır. İnsanlar sosyal canlılardır ve bu sosyallik; bireyler arasında ekonomik, kültürel psikolojik alanlar çevresinde gelişen pek çok farklılığı da beraberinde getirmektedir.

Eğitim süreci esnasında öğrenmenler, kendilerine ayrılan süre içerisinde ayrım gözetmeksizin bu farklılıklara sahip olan her öğrencinin ihtiyaçlarına cevap verebilmeli ve onların öğrenmeyi aktif hâle getirmelerine yardımcı olabilmelidir. Bu ise normal şartlar altında daha zor bir durumken teknoloji kullanımı ile öğretmenin daha kısa sürede daha çok öğrenciye, durumlarına uygun koşullara göre planlanmış bir eğitim süreci sunabilmesine fırsat tanımaktadır. Bu yolla örneğin; öğrenci, internet aracılığıyla ihtiyaç duyduğu pek çok bilgiye ulaşabilir ve öğrenme sürecini kendine uygun bir biçimde başarıyla gerçekleştirme fırsatı yakalayabilir. Teknolojinin eğitime sağladığı bir diğer katkı da pek çok öğrencinin sıkılmasına yol açabilecek biçimde hazırlanmış olan ders materyallerini daha kolay kavramalarına yardımcı olabilecek nitelikte eğlenceli ve dinamik bir yapıya dönüştürülebilme yolunda kullanılabilmesidir. Çeşitli sunular, videolar, animasyonlar, e-dergi ve kitaplar vb. bu tip kullanım biçimlerine örnek olarak gösterilebilir.

Soyut Bilgileri Somutlaştırmada Yardımcı

Eğitim süreci içerisinde sunulan örneklerin öğrencilerin kafasında somut bir noktaya taşınabilmesi her zaman kolay olmamaktadır. Bu tip durumlarda öğrencilerin konuyu net bir şekilde anlamasını kolaylaştırmak için; soyut konuları görsel ve işitsel yollarla hazırlanmış örneklerden faydalanılması yardımıyla bu örneklerin sınıf içine taşınması, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin işlerini daha kolay bir hâle getirecektir. Örneğin; bir Türkçe öğretmeni, öğrencilerine dilin kurallarını anlatırken belirli değişmezleri arka arkaya sıralayacağı bir animasyon izletebilir ya da bugün artık yaşamayan, dolayısıyla hayatını ezberlemenin yalnızca okumak ve dinlemek yoluyla zorlaştığı bir yazarın hayatını izleyerek öğrenmelerini sağlayabilir.

Eğitimde Bilinçli Teknoloji Kullanımı: Ölçme ve Değerlendirmede Teknoloji Kullanımı

Teknoloji; ölçme ve değerlendirmede, öğrenciye dayalı bir planlama yapmada ve bu planlamayı uygulamada da oldukça faydalı bir yardımcı niteliği taşımaktadır. Bunların dışında, öğrenme süreci bugün tüm dünyanın korona sebebiyle mecbur kaldığı gibi, elektronik ortamlara taşınmasına ve öğretmen, sınıf dışında da öğrencilerinin eğitim ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olmaktadır. Elektronik dokümanlar sayesinde öğrencilerle ilgili pek çok bilgi, sistemli ve düzenli bir biçimde saklanabilmekte ve ihtiyaç hâlinde kolaylıkla bu bilgilere geri dönülerek kullanılması sağlanabilmektedir. Yine elektronik dokümanlar yoluyla öğrencilerin ailelerine notlar, sınavlar vs. hakkında çeşitli bilgilerin ulaştırılması kolaylığından faydalanılmaktadır ve tüm bunlar, nihayet eğitim dünyasının teknoloji ile iş birliği sayesinde atılmış olumlu adımlar olarak değerlendirilmelidir. Kısacası; teknolojinin eğitim sürecinde kullanımı, eğitimin başarı ile uygulanabilmesinin önündeki engelleri kaldırmada bir yardımcı görevi üstlenip olumlu sonuçlar elde edilebilmesine katkı sağlamaktadır.

 

Psikolojik Danışman Gökberk ÜSTÜNER

 

Paylaşın

En Çok Okunanlar
2020 • Yasamyollari.com © • Tüm hakları saklıdır. Kaynak göstermek şartıyla tüm içerikleri kullanabilirsiniz.